Formació en Comerç per persones amb NIE

caixer

Itinerari formatiu en Comerç, dirigit a persones immigrants o amb permís de treball vigent

La formació inclou:
Caixer/a i reposador/a 60h
Informàtica 20h
Manipulació d’aliments
Pràctiques en empreses 80h

Orientació laboral personalitzada

Requisits d’inscripció:
Permís de residència i treball de països extracomunitaries (NIE)
Fotocòpia demendant de treball (DARDO)

Per més informació, aquí 

Més cursos dirigits a persones immigrants

formaciomigrants