Electricitat i fontaneria

Cursos 100% subvencionats de l’Escola Gremial d’Instal·ladors d’electricitat i fontaneria de Barcelona…

Cursos EGIBCN

IMAI0108 – OPERACIONS DE FONTANERIA I CALEFACCIÓ-CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA (Inici previst 19/12/17)

320  horas + 160 horas de prácticas en empresa

Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00

Requisitos: estar inscrito como demandante de Ocupación

 

ELES0208 – OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS (inicic previst 24/01/18)

300  horas + 80 horas de prácticas en empresa

Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00

Requisitos: estar inscrito como demandante de Ocupación

 

ENAE0208 – MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES (30/01/18)

420  horas + 160 horas de prácticas en empresa

Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00

Requisitos:  estar inscrito como demandante de Ocupación

Tener un título igual o superior a la ESO

Per a més info i inscripcions, clica aquí