Beca Relacions laborals

Descripció: – Col·laborar en els processos de negociació col·lectiva. – Preparar plets de Jurisdicció social. – Atendre les visites de la Inspecció de Treball. – Elaborar informes jurídics laborals.
Contacte: https://goo.gl/DKKp8j