Auxiliar de Floristeria

floristeria

Aquesta formació és realitza en modalitat Semi-presencial. Té una durada de 430h, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

El temari es compon per:

  • Operacions auxiliar de manteniment d’instal·lacions, maquinària, equips i eines de floristeria
  • Recepció i acondicionament de matèries primes i materials de floristeria
  • Treball auxiliars en la elaboració de composicions amb flors i plantes 
  • Serveis bàsics de floristeria i atenció al públic
  • Pràctiques professionals

Inscriu-te aquí