Auxiliar de Floristeria

floristeria

Aquest curs està dirigit a persones en situació d’atur i té una durada de 430h. Repartides de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00. Del 23 de març 2020 al 30 de juliol.

La formació inclou:

  • Operacions de manteniment d’instal·lacions, maquinària, equips i eines de floristeria
  • Recepció i acondicionament de matèries primes i materials de floristeria
  • Treball auxiliar en la elaboració de composicions amb flors i plantes
  • Serveis bàsics de floristeria i atenció al públic
  • Pràctiques professionals

Contacte:
formacio@mercabarna.cat
– 93 556 34 56
Inscriu-te aquí