El teu perfil a la garantia juvenil indica que estàs “pendent de subsanació”?

PIJ

Si seguint el manual per resoldre incidències en la inscripció no resols aquest problema, no dubtis en contactar amb el Punt d’Informació Juvenil!

A Nou Barris: c/Teide, 20 (M. Vilapicina)

Tlf: 932563602/932563603

https://www.facebook.com/pij9barris/