Formador/a en Administració

professor

Tasques:

 • Impartir formació
 • Complir amb el programa de pràctiques de l’especialitat
 • Fer el llistat necessari per a portar a terme les pràctiques amb l’alumnat
 • Fer l’avaluació de l’alumne i el grup 
 • Informar periòdicament al tutor sobre el desenvolupament del programa

Requisits:

 • Formació en administració
 • 1 any d’experiència com administrativa
 • Estar en possessió del CAP o poder acreditar 600h com a formadora
 • Nivell de C de Català
 • Coneixement d’informàtica a nivell usuària

Perfil:

 • Jornada intensiva
 • 18.000 €/b anuals

Inscriu-te aquí