Tècnic/a comptable

Plaça de tècnic/a comptable. Busquem una persona amb experiència en comptabilitat i justificació de subvencions, que sigui responsable, rigorosa i amb una alt compromís amb l’Entitat.

Tasques i funcions:

-Procés comptable del pressupost i compte de resultats de l’Entitat.

-Elaboració d’impostos.

-Control de tresoreria (Caixes, bancs i informes de liquiditat).

-Seguiment de la facturació i rebuts de clients, proveïdors i socis.

-Seguiment de la gestió laboral (Nòmines).

-Seguiment i justificació econòmica de subvencions.

-Certificats oficials.

-Gestió del Balanç social de l’entitat

-Gestió d’assegurances: altes i baixes i seguiment de sinistres.

-Coordinació amb Gerència per a les funcions assignades i d’altres projectes que puguin sorgir.

Lloc de treball: Barcelona

Tipologia de contractació: Contracte indefinit

Horari: 37,5 hores setmanals.

Retribució: Sou segons l’escala salarial de l’entitat i 2 mesos de prova. (Sou brut en període de prova: 20.949,14 €/any)

Incorporació immediata: (Indispensable)

Perfil Requerit

Es demana:

-Titulació acabada en Ciències empresarials, comptabilitat o similar.

-Experiència en les funcions descrites.

-Tenir menys de 35 anys.

-Nivell alt de català i castellà.

-Competència escrita: redacció de correus, memòries, informes i altra documentació.

-Alt domini del paquet office, correu electrònic, Google Apps.

-Alt domini del pla general comptable, preferiblement d’associacions i del programa de gestió comptables com Sbcompta.

-Capacitat d’organització, gestió del temps, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.

-Responsabilitat, rigor, puntualitat i al t compromís amb l’Entitat.

-Referències d’antigues feines.

Es valorarà:

-Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme i sobretot en l’àmbit educatiu i els esplais.

-Coneixement de treball per projectes.

-Facilitat per conèixer noves eines de treball.

-Flexibilitat i capacitat d’adaptació.

-Capacitats comunicatives

 

 

Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net
http://www.barcelonesjove.net/node/77065