Tècnic/a orientador/a laboral

Tasques relacionades amb la inserció i orientació laboral a IMPO
Oferta de contractació per joves en pràctiques (JENP 2017) .Programa adreçat a persones aturades menors de 30 anys i beneficiàries del sistema de garantia juvenil.
Es demana aportar:
– Currículum Vitae actualitzat
– Fotocòpia de la titulació acadèmica que acrediti el nivell formatiu
– Fotocopia DNI
– Informe Vida Laboral

Requisits:

  • Menor de 30 anys.
  • Prioritaris els residents a Badalona.
  • Estar inscrit al sistema nacional de Garantia Juvenil.
  • Estar inscrit com a aturat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • Formació: Pedagogia, sociologia, treball social, educació social o similar
  • Experiència no requerida pel lloc de treball
  • Idiomes: català nivell C i castellà

Contracte de pràctiques, 6 mesos

Jornada complerta

Retribució: 1516,67 €/b pp

Incorporació: 30/11/2017

Inscriu-te aquí