Monitor/es de lleure casals d’estiu

Monitor

Tasques:

Planificar, preparar i executar activitat de lleure amb infant i adolescents
Dinamització i seguiment d’un grup d’infants o adolescents
Coordinació amb la resta de monitors de l’equip
Avaluar les activitats realitzades
Educar en el lleure

Requisits:

Disposar del títol de monitor/a de lleure
Valorable formació relacionada amb l’àmbit social
Experiència prèvia en activitats de lleure
Nivell alt de Català
Disposar del Certificat Negatiu de Delictes Sexuals

Perfil:

De dilluns a divendres els mesos de Juliol i Agost
Contracte d’obra i servei
Retribució segons conveni

Inscriu-te, aquí