Personal d’atenció sociosanitària

Sociosanitaria

Per a treballar al Servei d’Atenció Domiciliària, adreçat a persones grans, amb diversitat funcional, o infants.

Tasques i funcions:
Atenció a persones amb dificultats per a satisfer les necessitats de la seva vida quotidiana, ja siguin funcionals, d’organització o de convivència:
– Cura i control de l’alimentació.
– Cura de la salut i control de la medicació. Recolzament en la higiene i cura personal.
– Control de les incidències o símptomes que afectin les persones usuàries i comunicació d’aquests, si escau, a l’equip interdisciplinari.
– Utilització d’aparells tècnics i de mobilització.
– Ordre i manteniment de la neteja quotidiana de l’habitatge.
– Comunicar les incidències i símptomes que afectin els usuaris/es que puguin tenir importància per a la resta de professionals de l’equip per millorar l’atenció a l’usuari/a.
– Estimulació i treball de les capacitats dels usuaris/es per retardar-ne el deteriorament i potenciar la seva autonomia personal.
– Establir una bona comunicació i escolta amb la persona atesa i la seva família o persones de referència.
– Assessorament i ensinistrament en l’aprenentatge d’hàbits.
– Facilitar pautes d’auto-observació del propi estat de salut.
– Motivació de la persona mitjançant la participació en diverses activitats.
– Potenciació de les relacions humanes, socials i interpersonals.
– Observació, detecció i comunicació de canvis en l’entorn o en la situació de les persones ateses. Prevenció de possibles situacions de risc.
– Gestió de la documentació i coordinació a nivell individual i de grup.

Lloc de treball: Barcelona. També a L’Hospitalet, Sant Boi, Mollet, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Terrassa.
Tipologia de contractació:
Contractacions temporals, d’un a tres mesos, a partir del mes de juliol, principalment per suplències durant la campanya d’estiu.
Horari:
Jornades de 15 a 37 hores setmanals, en horaris de matins, tardes o matins i tardes.
Retribució:
Salari de 1082,20 € bruts mensuals, per a 14 pagues, per a 37 hores setmanals.

Perfil Requerit
Formació:
Titulació oficial a l’àmbit sociosanitari: Certificat de Professionalitat d’atenció sociosanitària en domicilis o institucions socials, CFGM en atenció a persones en situació de dependència, CFGM sociosanitari, CFGM en cures auxiliars d’infermeria, CFGS integració social, o FPI auxiliar de clínica.

Experiència:
Experiència mínima de tres mesos en la cura de persones, en domicilis, residències o centres, higienes personals, mobilitzacions, control de pautes de medicació, alimentació, … (Pot ser experiència professional o de pràctiques).

Idiomes:
Domini del Castellà amb alt nivell de lectoescriptura.
Comprensió verbal i de lectura del Català.
Competències i habilitats:
Es requereix iniciativa, comunicació, respecte, discreció.

Inscriu-te aquí