Educador/a Social

bayt

Tasques:

 • Acollir a persones refugiades
 • Avaluar les necessitats i elaborar un Pla de Treball educatiu
 • Realitzar el seguiment educatiu
 • Realitzar acompanyaments necessaris
 • Coordinar-se amb l’equip dels pisos d’acollida
 • Coordinar-se amb les entitats que participen del programa 
 • Coordinar-se amb entitats del territori
 • Elaborar els informes necessaris per a la justificació del projecte
 • Avaluar indicadores i informes del projecte

Requisits:

 • Titulació en Educació Social o similar
 • Nivell avançat d’ofimàtica
 • Experiència en projectes de Salut Mental
 • Experiències en l’àmbit de migracions
 • Flexibilitat i mobilitat
 • Habilitats en treball en equip, habilitats socials i comunicació, orientació a la qualitat

Perfil:

 • Jornada de 38.5h setmanals
 • Horaris de matins i tardes
 • Conveni d’Acció Social
 • Incorporació a 1 de juny
 • Contracte de durada 1 any
 • Enitat: Fundació Bayt al-Thaqafa

Contacte:
– Enviar CV indicant: “Convocatòria Educador/a Social – Pisos d’acollida per a persones refugiades amb trastorn de salut mental”
daniel.ibarz@bayt-al-thaqafa.org
– Termini el 22 de maig
– Més informacióhttp://tjussana.cat/feina.php?id=2450