Ofertes Sector Logístic

ID magatzem

Ofertes vinculades al Programa FEM ocupació per a Joves. Inclou contractació, formació, orientació i acompanyament en tot el procés.

Per inscriure’s polsar sobre l’oferta.

Operari/a de Magatzem

Muntatge, embalatge i manipulació de les diferents parts de fusta que composen una pèrgola.

 • Tipologia de contracte: Contracte Temporal
 • Durada de contracte: 6 mesos
 • Núm. Hores setmanals: 40h

 

Operari/a muntador/a Mobiliari

Identificació material, interpretació plànols, ubicació del mobiliari, presa de mides, muntatge de mobiliari.

 • Contracte temporal
 • Durada de contracte: 6 mesos.
 • Núm. Hores setmanals: 30h-40h
Operari/a càrrega-descàrrega mobiliari

Càrrega/descàrrega materials, manipulació i reubicació mobiliari, comprovació de referències per la seva identificació, suport a altres tasques.

 • Contracte temporal
 • Durada de contracte: 6 mesos
 • Núm. Hores setmanals: 30h-40h
Mosso de magatzem per botiga de productes elèctrics

Tasques de magatzematge per a empresa de distribució de material elèctric, fontaneria i climatització.

Funcions a realitzar:

 • Preparació de comandes.
 •  Control d’estocs.
 •  Reposició.
 • Atenció a clients