Socorrisme en espais aquàtics naturals

socorrisme

Aquesta formació correspon a un Certificat de Professionalitat. Té una durada de 420h. És un curs subvencionat per a persones aturades. I es realitzen dos grups:
– Grup 1: del 20/07 al 18/09, de dilluns a dissabte de 9.00 a 15.00
– Grup 2: del 27/07 al 30/09, de dilluns a divendres de 15.00 a 21.00

En aquest curs aprendràs a vetllar per la seguretat de les persones usuàries de zones de bany públic en espais aquàtics naturals, de forma autònoma o integrat en un equip de rescat i socorrisme, vetllant per la seguretat, prevenint que es produeixin situacions potencialment perilloses, realitzant una vigilància permanent i eficient i intervenint de forma eficaç davant d’un accident o situació d’emergència.

El curs inclou els següents mòduls:

  • Habilitat i destreses bàsiques en el medi aquàtic – 40h
  • Tècniques específiques de natació en el medi aquàtic – 80h
  • Prevenció d’accidents en espais aquàtics naturals – 60h
  • Tècniques de natació i condició física en el rescat d’accidentats en espais aquàtics naturals – 30h
  • Extracció i trasllat d’accidentats en espais aquàtics naturals – 90h
  • Primers auxilis – 40h
  • Pràctiques professionals – 80

Inscriu-te aquí