Educador/a de reforç escolar ESO

professor

Tasques:

 • Dinamització del grup de reforç escolar de secundària
 • Motivació al grup d’alumnes
 • Suport en la organització de les tasques, seguiment de l’agenda i tècniques d’estudi
 • Suport en la realització de deure i estudi per exàmens

Requisits:

 • Titulació d’educació social o equivalent
 • Experiència amb adolescència en situació de risc
 • Català i Castellà
 • Ofimàtica nivell usuari

Perfil:

 • Jornada de 6h setmanals
 • Dilluns, dimarts i dimecres per la tarda
 • Institut Bernat Metge
 • Duració del contracte del 18/03 al 03/06

Contacte:
– Mireia Hernando
mireiahernando@fundacioires.org
– www.fundacioires.org

Més informació