Operacions auxiliars d’instal·lacions electrotècniques i telecomunicacions

electricitat

Realitzar operacions en el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis per a diversos usos. Aplicant tècniques i procediments definits, aconseguint els criteris de qualitat i de condicions de seguretat 

La duració de la formació és de 380h, distribuïdes:
– Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i demòtiques en edificis 
(150h)
– Operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions (180h)

Aquesta formació correspon a un Certificat de Professionalitat de nivell 1

Per més informació i inscripció