Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials

domiciliaria

Aquesta formació correspon a un Certificat de Professionalitat amb una durada de 470h. Es realitzarà de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30. Adreçat prioritàriament a persones en situació de desocupació majors de 16 anys. 

La formació està encarada a atendre persones dependents en l’àmbit sociosanitàri en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies i els procediment per mantenir i millorar la autonomia personal i les relacions amb l’entorn. 

El curs inclou:

  • Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional – 100h
  • Intervenció en l’atenció higiènco-alomentària en institucions – 70h
  • Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions – 130h
  • Formació complementària – 20h
  • Pràctiques professionals – 80h

Més informació