Tècnic/a de suport a l’atenció de joves alumnat de les Cases d’Oficis

casesoficis

Tasques:

 • Analitzar conjuntament amb el docent i direcció els problemes de l’alumnat
 • Avaluar les conductes de l’alumnat que presentin dificultats i/o malestars psicològics
 • Suprimir, modificar o pal·liar els símptomes de l’alumnat
 • Intervenir en les pautes distorsionadores de conducta
 • Promoure el creixement i desenvolupament positiu de la personalitat de l’alumnat
 • Acompanyar a l’alumnat durant el canvi i tot el procés
 • Foment de l’autonomia dels joves
 • Treballar eines per potenciar la tolerància a la frustració
 • Realitzar seguiment de l’alumnat amb la documentació del projecte

Requisits:

 • Graduat en psicologia, pedagogia o equivalent
 • Màster o postgrau en intervenció psicosocial
 • Català i Castellà
 • Experiència amb col·lectius de joves amb especials dificultats 

Perfil:

 • Contracte d’obra i servei
 • Finalització del servei, 29/12/2019
 • 32.800 €/b anuals

Inscriu-te aquí