Dinamitzador/a sociocultural pel casal de barri Prosperitat

L’Associació La Prosperitat Cultura en Acció 2 (la PCA2) obre la següent convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’un/a dinamitzador/a sociocultural que s’ocupi de la programació i comunicació del Casal de Barri de Prosperitat.

Funcions

Funcions vinculades a l’Àrea de Programació i Comunicació:

 • Gestió general de la programació. Elaborar, juntament amb la Comissió de Programació, el programa mensual d’activitats i exposicions del Casal de Barri de Prosperitat seguint els principis de La Comissió Gestora del equipament i garantint una programació variada fruit de la participació veïnal i del treball en xarxa amb altres entitats.
 • Mantenir una relació fluïda i de col·laboració amb diferents agents públics i entitats així com representar al Casal de Barri de Prosperitat en la preparació d’activitats al barri i al districte.
 • Dinamitzar els canals de participació relacionats amb la programació d’activitats, Comissió Gestora, Comissió de Programació, voluntaris/àries…
 • Elaborar el programa d’actes organitzats des del Casal de Barri de Prosperitat juntament amb les diferents comissions.
 • Coordinar la regidoria d’actes i espectacles així com el muntatge d’exposicions. Seguiment de les tasques del tècnic de so.
 • Gestionar la partida pressupostària d’activitats i col·laborar en la recerca d’estratègies, per a augmentar les fonts d’ingressos.
 • Gestionar la comunicació, elaborar materials de difusió, actualitzar la informació a les xarxes socials, a la pàgina web…

Altres funcions

 • Implicació en la globalitat del projecte de L’Associació La Prosperitat Cultura en Acció 2, participant en jornades associatives i en les diverses comissions relacionades amb la programació del Casal de Barri de Prosperitat.
 • Elaboració i seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i els de gestió ciutadana així com elaboració de les memòries requerides.
 • Atenció al públic, suport logístic al taulell d’informació i en la preparació de sales.
 • Vetllar per l’acompliment del Conveni de Gestió del Casal de Barri de Prosperitat i del Pla Estratègic de l’Associació.

Requisits

 • Titulació: Llicenciatura, grau universitari o cicle formatiu de grau superior.
 • Experiència mínima de tres anys en un lloc de treball de característiques similars a les d’aquesta convocatòria.
 • Experiència mínima d’un any en el sector associatiu i en la dinamització d’espais comunitaris.
 • Experiència en gestió i coordinació d’equips de treball.
 • Nocions de disseny gràfic per elaboració de cartelleria.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a les activitats programades.
 • Català i castellà parlats i escrits amb correcció.
 • Certificació negativa per delictes de naturalesa sexual.

Es valorarà

 • Formació específica en l’àmbit de l’animació sociocultural, la gestió cultural, l’educació social, processos comunicatius…
 • Coneixement del territori i del teixit associatiu de Nou Barris.
 • Coneixement de l’oferta sociocultural del barri i de la ciutat.
 • Interès per la Cultura i inquietud artística, coneixement d’eines i tècniques vinculades a la gestió i la producció cultural.
 • Habilitats socials, facilitat en les relacions personals, capacitat de mediació, capacitat facilitadora i de dinamització d’espais col·lectius.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
 • Capacitat de treball en xarxa i en equip.
 • Experiència en Gestió Comunitària i processos participatius.
 • Coneixement d’iniciatives socioeconòmiques, en el marc de la Economia Social i Solidària.
 • Interès en el projecte Casal de Barri de Prosperitat.

Condicions generals

 • Tipus de contracte: Obra i Serveis (amb tres mesos de prova), passant a indefinit coincidint amb la signatura del nou conveni amb l’Ajuntament.
 • Horari: 3 7,5 hores setmanals.
 • Retribució: 23.472,54 € bruts anuals
 • Data d’incorporació: Incorporació immediata.
 • Lloc de treball: Casal de Barri de Prosperitat (Plaça d’Àngel Pestaña, 08016 Barcelona )
 • Horari: de dilluns a dissabte de 9:00 a 22:00 en jornades de matí o tarda (més tardes que matins). Es requereix disponibilitat i flexibilitat fora d’aquest horari per cobrir les necessitats de la programació d’activitats del Casal.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades en participar en aquesta convocatòria hauran de presentar personalment un currículum i una carta de presentació dins d’un sobre tancat a l’atenció de la Comissió de Selecció Casal de Barri de Prosperitat – febrer 2018 , seguint els següents criteris en la presentació dels documents:

 • Una breu carta de presentació (màxim 1 pàgina) on s’expliqui la motivació per a ocupar el lloc de treball i on es justifiqui l’acompliment dels requisits exigits en la present convocatòria.
 • El currículum vitae del/de la candidat/a resumit i que destaqui el que és requerit per a aquest lloc de treball (màxim 1 pàgina).

La persona seleccionada, en el moment de fer efectiva la contractació, haurà de presentar documents originals que acreditin els mèrits descrits al currículum, així com la certificació negativa per delictes de naturalesa sexual.

Les sol·licituds es presentaran personalment al Casal de Barri de Prosperitat, Plaça d’Àngel Pestaña, 08016 Barcelona, en horari de secretaria: de dilluns a divendres de 10 a 13* h. i de 17 a 20 h ( *El dimecres 14 de febrer s’amplia l’horari de 9 a 20 h. ininterromput).

Per a qualsevol dubte o aclariment durant el procés, cal dirigir-se a coordinacio@casalprospe.org. No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data 14/02/2018 a les 19:59 hores.

Les candidatures que no compleixin amb aquest requisits no seran incloses en el procés de selecció.

Oferta publicada a Torre Jussana