Producció d’espectacles i audiovisual

concert destacada

El programa L’H PLAY , dirigit a persones joves que compleixin els següents requisits:

  • Edat de 18 a 29 anys,
  • Preferentment amb nivell acadèmic de Graduat en ESO, batxillerat, formació professional de grau mig o superior, o amb estudis universitaris.
  • Estar inscrits a la Oficina de Treball com a demandants d’ocupació
  • Ser beneficiaris de la Garantia Juvenil.

El programa consta de 4 itineraris d’orientació i formació en els àmbits de la producció d’espectacles en viu i la producció audiovisual durant els mesos de febrer a setembre de 2018:

  • Itinerari 1: Tècnic d’il·luminació i so d’espectacles en viu (580 hores)
  • Itinerari 2: Tècnic de maquina escènica d’espectacles en viu (420 hores)
  • Itinerari 3: Tècnic en confecció y publicació de pàgines web (520 hores)
  • Itinerari 4: Tècnic en desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius (520 hores)

El programa ofereix serveis d’orientació i tutorització, formació amb incentius mensuals vinculats a l’assistència i aprofitament de les actuacions de formació, pràctiques en empreses i adquisició d’experiència professional.

Les persones interessades poden adreçar-se a l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació,  ubicat a Carrer Paris, 71 de l’Hospitalet de Llobregat.

Horari de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 hores ; o bé, dijous de 16:00 a 18:00 hores.

Tel. 93 402 40 20, persona de contacte Beatriz Urgal.

També es pot realitzar la inscripció clicant aquí .