Dinamitzador/a sociocultural i responsable de comunicació

joves

Tasques:

 • Dinamitzar els espais de participació al Casal de Barri de la Prosperitat
 • Atendre i donar suport a les iniciatives i projectes de col·lectius i entitats
 • Reforçar el vincle amb el teixit associatiu de Prosperitat i amb el veïnat del Barri
 • Atenció al públic i suport al taulell d’informació
 • Elaboració i seguiment dels indicadors
 • Desplegar i coordinar l’estratègia de comunicació digital
 • Dinamitzar les xarxes socials
 • Elaborar continguts a la pàgina web i enviar comunicats

Requisits:

 • Experiència en el teixit social i associatiu
 • Experiència en coordinació de projectes comunitaris i comissions
 • Disponibilitat i flexibilitat horària
 • Coneixement en gestió de comunicació online
 • Alt nivell de Català i Castellà

Perfil:

 • Contracte d’obra i servei
 • Jornada de 37.5h setmanals
 • 23.000€/b

Presentació de sol·licitud

Les persones interessades hauran de presentar personalment un currículum i una carta de
presentació dins d’un sobre tancat a l’atenció de la Comissió de Selecció Casal de Barri de
Prosperitat – febrer 2020 , seguint els següents criteris en la presentació dels documents:
Una breu carta de presentació (màxim 1 pàgina) on s’expliqui la motivació per a
ocupar el lloc de treball i on es justifiqui l’acompliment dels requisits exigits en la
present convocatòria.
El currículum vitae del/de la candidat/a resumit i que destaqui el que és requerit per a
aquest lloc de treball (màxim 1 pàgina).

Les sol·licituds s’hauran de presentar personalment a:
● Casal de Barri de Prosperitat, (Plaça d’Àngel Pestaña, 08016 Barcelona).
● Horari de secretaria : de dilluns a divendres de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h.
No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data 22/01/2020 a les 19:59 hores.

Per a qualsevol dubte o aclariment durant el procés, cal dirigir-se a
coordinacio@casalprospe.org

Més informació, aquí