Monitor/a Suport Educatiu Llars d’Infants

Encís cerca monitors/es per donar suport educatiu durant el curs escolar 2017/2018 a diferents Llars d’Infants Municipals de Barcelona. Les seves tasques seran les següents:

  • Donar suport en l’atenció dels infants a l’acollida del matí.
  • Donar suport en les activitats del migdia, durant l’activitat del dinar i durant l’estona de descans.
  • Fer el reforç educatiu en l’activitat de l’aula donant suport al tutor/tutora de l’aula.
  • Realitzar atenció individualitzada dels infants amb NEE si s’escau.

Requisits:

Perfil: Busquem persones dinàmiques, amb autonomia, iniciativa i capacitat de treballar en equip.

Formació reglada: Formació Professional de Grau Superior en Educació Infantil, Magisteri d’educació infantil, Titulació en Monitor/a de Lleure, entre d’altres.

Formació complementària: Valorable formació en temes d’atenció a la infància.

Experiència: Valorable experiència realitzant tasques similars.

 

Jornada:  A temps parcial de dilluns a divendres a concretar.

Lloc de treball: Barcelona

Formació: A càrrec de l’empresa.

Tipus de contracte: De duració determinada
Salari: A concretar

Contacte: Interessats enviar currículum vitae a persones@encis.coop
Referència: Monitor/a Suport Educatiu Llars d’Infants