Operari de Mecanitzats Automoció

Característiques del lloc a ocupar:

-Edat de 18 a 29 anys.

-És imprescindible tenir mitjà de transport propi per arribar a l’empresa

Tasques i funcions:

-Les pròpies d’un operari de mecanitzats, premses i ajustos en una empresa d’automoció.

Lloc de treball: Barberà del Vallès, Barcelona

Tipologia de contractació: Contracte pràctiques

Horari: Torn de matí, tarda o nit (no rotatius). Jornada completa

Retribució: 1000 euros bruts /14 pagues

Perfil Requerit

Formació: Titulació requerida: CFGM. Electromecànica del vehicle, soldadura, fabricació mecànica, xapa i pintura, caldereria.  

Experiència: Experiència no requerida 

Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net
http://www.barcelonesjove.net/node/78440