Manipulació de Productes Fitosanitaris

agriola2

Aquest curs és amb la modalitat presencial, amb una durada de 25h

Es realitzarà els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 15h a 20h

Del 26 de novembre al 3 de desembre

Continguts: 

  • Plagues de cultius
  • Productes fitosanitaris
  • Riscos i perillositat dels productes fitosanitaris
  • Identificació, emmagatzematge i manipulació
  • Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes
  • Aplicació de productes fitosanitaris
  • Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips
  • Normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals
  • Productes il·legals i riscos associats al seu ús

Inscripcions: