Activitats de gestió Administrativa

secretaria

Aquesta formació correspon a un Certificat de Professionalitat. Amb una durada de 800h i inici 06/07/2020. Dirigit a persones en situació d’atur.

Requisits d’accés:
– Accés directe persones amb el títol d’ESO, FP1, CP nivell 2 o equivalent
– Les persones que no compleixin els requisits han de superar un prova d’accés

El curs inclou els següents mòduls formatius:

  • Operacions administratives comercials – 160h
  • Gestió operativa de tresoreria – 90h
  • Gestió auxiliar de personal – 90h
  • Registres comptables – 120h
  • Gravació de dades – 90h
  • Gestió d’arxius – 60h
  • Ofimàtica – 190h
  • Pràctiques professionals – 80h

En finalitzar la formació s’obté el Certificat Professional de nivell 2 expedit pel SOC. 

Inscripcions:
Autoocupació
– c/ Campo Florido, 54, 08027 Barcelona
– 93 490 88 60
info@autoocupacio.org
Més informació