Tècnic/a Base de Dades

Basededades

Tasques:

 • Administració i manteniment BBDD Oracle, SQL Server, MongoDB, My SQL, Postgre SQL
 • Proposta, desenvolupament, participació de projectes de millora de l’entorn de BBDD
 • Monitorització, resolució d’incidències i prevenció de riscos
 • Gestió de Còpies de Seguretat
 • Integració d’aplicacions
 • Modelització i disseny de BBDD
 • Gestió, seguiment i suport a la implantació i posada en marxa en projectes
 • Coneixements de la infraestructura base de servidors de BBDD

Requisits:

 • Estudis universitaris en Tècnic/a en Informàtica
 • Coneixements tecnològics en relació a la BBDD

Perfil:

 • Sou segons conveni
 • Contractació per l’empresa B:SM

Inscriu-te aquí