Tècnics/ques en comunicació

OFERTA 1

La Fundació Mans a les mans és una entitat sense afany de lucre que presta serveis socioeducatius i prelaborals dirigits a infants i joves d’entre 7 i 22 anys.

Cerquem un/a tècnic/a en comunicació i màrqueting amb una forta motivació per treballar en entitats no lucratives i de transformació social.

Oferim un contracte de pràctiques exclusivament per a joves inscrits/es en el programa de Garantia Juvenil (mirar requisits més avall) a jornada complerta (matins i tardes de dilluns a divendres) durant sis mesos, no prorrogables.

Salari de 1.100 € bruts (7 pagues).

Realitzarà tasques de suport en xarxes socials, wordpress, informes web, coordinació amb mitjans, disseny de continguts i elaboració dels butlletins i la memòria anual. Serà part important en el disseny d’accions i esdeveniments comunicatius orientats al coneixement i al finançament de l’entitat.

El lloc de treball està al barri de la marina de Port ( Zona Franca de Barcelona). Es necessita incorporació immediata.

Funcions

 • Organitzar i difondre la de jornada de portes obertes
 • Donar suport a la captació i relació amb empreses
 • Donar suport a les tasques quotidianes del departament (web, newsletter, memòries i materials gràfics pels diferents programes, xarxes socials)
 • Pot realitzar altres tasques administratives relacionades o no amb el seu àmbit laboral

Requisits

 1. Estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i ser beneficiari d’aquest en el moment de realitzar la contractació. Els requisits d’accés al Programa són els següents
 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
 • Estar empadronat a qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud (a fi de ser beneficiari del Programa).
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.
 1. Estar inscrit com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 2. Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 3. Acreditar estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior, o títol oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per l’exercici professional. En qualsevol cas, la titulació acreditada haurà de tenir una relació directa amb l’àrea de comunicació i màrqueting.
 4. Diponibilitat matí i tarda (horari partit)
 5. Domini de la llengua catalana i castellana
 6. Es valorarà positivament el coneixement en la gestió i organització d’events i fires
 7. Certificat de delictes de naturalesa sexual (imprescindible per treballar amb menors)

Interessats escriure a direccio@mansalesmans.org fins al 23 de novembre


OFERTA 2

La Fundació Ferrer i Guàrdia  ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a de comunicació de la Fundació a través d’una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquesta persona serà l’encarregada de donar suport a les activitats de comunicació de la Fundació.

El termini per presentar candidatura finalitza el dia 22 de novembre de 2017. Els currículums els heu de fer arribar a fundacio@ferrerguardia.org indicant en l’assumpte del missatge la següent referència: “COMUNICACIÓ”.

Tasques i funcions

 • Revisió i execució del Pla de Comunicació de la Fundació.
 • Actualització de continguts als llocs web i a les xarxes socials de l’entitat.
 • Suport en la gestió de la identitat corporativa.
 • Suport al disseny de campanyes de comunicació.
 • Maquetació de publicacions digitals i cartells.
 • Actualització i manteniment de la base de dades de mitjans de comunicació.
 • Elaboració del recull de premsa.
 • Redacció i correcció de notícies.
 • Suport en l’organització d’esdeveniments i activitats de la Fundació.

Requisits

 • Titulació: Grau o llicenciatura en l’àmbit de la comunicació (periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques…).
 • Menor de 30 anys.
 • Inscrit com a beneficiari del Programa de Garantia Juvenil.
 • Inscrit al SOC com a demandant d’ocupació.
 • Nivell superior de català i castellà.
 • Coneixements alts en ofimàtica.
 • Capacitat alta de treball en equip i d’autonomia personal.

Es valorarà

 • Capacitat de disseny, redacció, seguiment i avaluació de projectes.
 • Competències en comunicació.
 • Competències en disseny.
 • Carnet de conduir i disposar de vehicle propi.
 • Coneixements de llengua anglesa.
 • Coneixement i experiència en l’àmbit associatiu.

S’ofereix

 • Contracte laboral en pràctiques a jornada complerta.
 • Salari brut de 1450 € mensuals aproximadament..
 • Durada del contracte: 6 mesos.
 • Lloc de treball habitual: Barcelona.
 • Incorporació immediata.

Enviar CV’s a fundacio@ferrerguardia.org fins el 22-11-2017