Atenció a la diversitat: TDA/H i Autisme

tea

Si treballes com a mestre, professor/es, monitor/es de lleure, vetlladors/es, educadors/es socials, etc. interessades en l’educació inclusiva i l’atenció a la diversitat, tenen disponible aquests dos cursos subvencionats

Curs un on es presenta el Trastorn de Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDA/H)
Continguts:
1. Definició del trastorn i tipologies
2. Història clínica
3. Possibles causes, prevalença i pronòstic

Més informació i inscripcions, aquí

Curs on es presenta el Trastorn d’Espectre Autista (TEA)
Continguts:
1. Neurodesenvolupament
2. Trastorns
3. Desenvolupament a les diferents àrees
4. Necessitats educatives
5. Detecció
6. Intervenció
7. Àrea psicoeducativa

Més informació i inscripcions, aquí