Dependent/a de carnisseria

carnisseria

La formació té una durada total de 210h
La modalitat del curs és semipresencial, dos dies d’assistència per grup
Amb inici el 23/12/2020 i final el 31/03/2021
Horari de 15.00 a 20.00 de dilluns a dijous

La formació inclou:

  • Preparar el lloc de treball amb la higiene necessària 
  • Emmagatzemar i distribuir els productes
  • Realitzar operacions de preparació dels aliments
  • Condicionar la carn per la seva distribució comercial
  • Gestionar i administrar la carnisseria
  • Pràctiques professionals – 50h

Contacte:
– Gloria Novella
gnovella@formacioitreball.org
933 03 41 00
676 507 778