Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització i ventilació

climatitzacio

Aquesta formació correspon a un Certificat de Professionalitat. Té una durada de 510h. Es realitzarà del 21/09/2020 al 15/02/2021. De dilluns a divendres de 15.00 a 21.00. 

El curs inclou els següents mòduls formatius:

  • Organització i execució del muntatge d’instal·lacions – 80h
  • Posada en marxa i regulació de la instal·lació – 80h
  • Prevenció de riscos i gestió mediambiental – 60h
  • Manteniment preventiu d’instal·lacions – 80h
  • Manteniment correctiu d’instal·lacions – 80h
  • Formació transversal – 10h
  • Pràctiques professionals – 120h

Inscriu-te aquí