Activitats de gestió Administrativa

bussiness

Aquest curs correspon a un Certificat de Professionalitat de nivell 2.

Consisteix en realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis de tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, processament i arxiu.

El contingut del curs és:

  • Realitzar les gestions administratives del procés comercial
  • Realitzar gestions administratives de tresoreria
  • Efectuar les activitats de suport administratiu de Recursos Humans
  • Realitzar registres comptables
  • Introduir dades i texts en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència
  • Gestionar el arxiu en suport convencional i informàtic de la documentació

Inici de la formació l’11 de novembre en horari de matins

Inscripcions:
egasull@gentis.org
brgimeno@gentis.org
– 93 224 25 96
– www.gentis.org