Confecció i publicació de pàgines Web

ordinadorcasa

Aquest curs correspon a un Certificat de Professionalitat de nivell 2

Consisteix en crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions d’usabilitat donades i realitzar els procediments d’instal·lació i verificació de les mateixes en el servidor corresponent

La formació inclou:

  • Construcció de pàgines web
  • Integrar components software en pàgines web
  • Publicar pàgines web

Per inscriure’s
egasull@gentis.org
brgimeno@gentis.org
– 93 224 25 96
– www.gentis.org