Administratiu/va

La Fundació Vicki Bernadet busca Auxiliar administratiu/va

Tasques del lloc de treball

Donar suport administratiu als diferents departaments de la Fundació realitzant tasques variades; justificació de projectes, arxiu de documentació, suport telefònic, gestions a les administracions, gestió i introducció de dades a la BBDD, arxiu, formalització de cartes i/o escrits, entre altres.

Requisits del candidat/a

 • Estar en possessió de cicle formatiu de grau mig o superior en Administració.
 • Estar inscrita al Programa de Garantia Juvenil i com a demandant d’ocupació al SOC.
 • No haver transcorregut més de 5 anys des de la finalització dels estudis, o convalidació dels estudis, o certificat de professionalitat (a excepció de persones amb discapacitat igual o superior al 33%).
 • No haver estat contractat en pràctiques. Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques. No haver participat en les convocatòries anteriors ni estar contractat per un altre programa de Garantia Juvenil.
 • Coneixements en noves tecnologies i un nivell avançat d’ofimàtica.
 • Disposar del certificat conforme no té antecedents penals al Registre Central de Delinqüents Sexuals.
 • Nivell C de català
 • Experiència professional en l’àmbit de la gestió administrativa
 • Certificat conforme no té antecedents penals al Registre Central de Delinqüents sexuals

Condicions del lloc de treball

 • Contracte en pràctiques de Garantia Juvenil durant 6 mesos
 • Jornada completa de 38,5 hores setmanals de dilluns a divendres.
 • Retribució 977,13€ bruts mensuals

Enviar CV’s a eva.mallen@fbernadet.org fins el 26-10-2018