Auxiliars de la Llar – Neteja domiciliària

ID Neteja

Tasques:

 • Pròpies de la neteja d’habitacions i zones comunes
 • Neteges a fons de les diferents dependències, neteja del mobiliari i d’altres espais
 • Comunicar les incidències observades en el desenvolupament de la seva tasca
 • Manteniment general de l’habitatge en condicions d’ordre i higiene

Requisits:

 • Experiència de sis mesos realitzant tasques similars
 • Castellà i Català
 • Valorable experiència en col·lectius en situacions de dependència
 • Capacitat de planificació i organització, iniciativa, respecte, discreció

Perfil:

 • Jornades de 15h a 37h setmanals
 • Horaris de 8.00 a 17.00, de dilluns a divendres
 • Ubicació Barcelona i Rodalies
 • Sou de 900 €/b mensuals
 • Candidatures només de dones
 • Empresa contractant Fundació Intermedia

Per participar en el procés enviar CV a l’atenció de:
– Pilar Romero – p.romero@fundaciointermedia.org
– Susana Riera – s.riera@fundaciointermedia.org