Instal·lació de Xarxes de Veu i dades

telefonia

En el curs podràs conèixer les característiques generals de les xarxes de veu i dades, així com la fibra òptica. Ensenyar els elements d’un sistema de transmissió. Adquirir els coneixements necessaris per a la reparació d’avaries en xarxes. Aportar els coneixements necessaris per a realitzar totes les funcions de manteniment en xarxes de veu i dades.

Continguts:

  • Tipus de xarxes de veu i dades
  • Tipologies d’instal·lacions de xarxes de veu i dades
  • Instal·lacions de Par trenat
  • Fibres òptiques
  • Panell de parcheix
  • Racks
  • Localització d’averies
  • Certificació de Xarxes

La formació té una durada de 60h de dilluns a dijous de 18.30 a 22.00

Contacte:
– 93 451 92 66
egibcn@egibcn.net
www.egibcn.net