Personal d’Atenció Sociosanitària

avis2

Tasques:

 • Cura i control d’alimentació
 • Cura de la salut i control de la medicació
 • Higiene i cura personal
 • Control de les incidències que afectin a les persones usuàries
 • Utilització d’aparells tècnics i de mobilització
 • Ordre i manteniment de la neteja quotidiana de l’habitatge
 • Assessorament en l’aprenentatge d’hàbits
 • Gestió de la comunicació i coordinació individual i de grup

Requisits:

 • Titulació oficial a l’àmbit sociosanitari: (CP, CFGM/S, Grau Univeristari, etc)
 • Experiència mínima de 3 mesos (poden ser pràctiques)
 • Domini del Castellà i el Català

Perfil:

 • Ubicacions a Barcelona i rodalies
 • Jornada de 15h a 37h setmanals
 • 1.000 €/b mensuals amb 14 pagues
 • Empresa contractant Fundació Intermedia
 • Servei adreçat a persones grans, persones amb diversitat funcional, adults, famílies o infants

Interessats enviar el CV a l’atenció de:
– Pilar Romero – p.romero@fundaciointermedia.org
– Susanna Riera – s.riera@fundcaiointermedia.org