Oficials de Construcció

construccio

Tasques:

  • Preparar la zona de treball i l’entorn
  • Preparar els materials, eines, estris i maquinaria
  • Construir murs, parets, envans, etc.
  • Utilització de ceràmica, pedra o formigó

Requisits:

  • Formació en ESO
  • Es valorarà formació especifica en el sector
  • Experiència prèvia

Perfil:

  • Jornada de 8.00 a 18.00 amb descans per a dinar
  • 24.000 €/b anuals
  • Formació de riscos laborals

Inscriu-te aquí