Auxiliar de Logística i E-comerce

ID magatzem

Aquest curs té una durada del 185h de formació especialitzada. Es realitzarà del 20 de juliol fins al 23 de setembre, de 9.00 a 14.00

El curs inclou: 

  • Manipular càrregues amb carretons elevadors
  • Preparar comandes
  • Operacions de recepció, col·locació i manteniment
  • Gestionar Xarxes Socials
  • Pràctiques laborals
  • Suport a la recerca de feina
  • Carnet de carretoner/a

Contacte:
– Maria Casamitjana
m.casamitjana@fundaciointermedia.org
– 673 676 959
Més informació