Operari Brigada de Jardineria

jardiner

Tasques:

 • Planificació i execució dels treballs de jardineria
 • Plantació, reg i manteniment
 • Sega, poda d’arbres i arbusts
 • Cultiu de jardins 
 • Poda en altura
 • Abonar i aplicar tractaments fitosanitaris
 • Manteniment de plantes interiors
 • Ús de maquinària

Requisits:

 • Experiència en un lloc similar
 • Valorable carnet de productes sanitaris
 • Autonomia al lloc de treball
 • Carnet de conduir

Perfil:

 • De dilluns a divendres de 7.00 a 15.00
 • Flexibilitat d’horaris
 • Incorporació immediata

Inscriu-te aquí