Curs de monitor/a de lleure

monitor3

Aquesta formació està organitzada pel Casal de Joves de Porta

El curs de monitor/a de lleure prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el marc de la programació general. Aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incedint explícitament en la perspectiva intercultural.

Aquest curs és un intensiu durant les vacances de nadal, es realitzarà els dies 21, 22, 23, 24*, 27, 28, 29, 30, 31* de desembre 2019
2, 3, 4, 5*, 11, 12 de gener 2020
En horari de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.00
* només horari de matí

Inscripcions: