Administració de Base de Dades

Basededades

Aquesta formació correspon a un Certificat de Professionalitat. Té una durada de 200h amb inici el 14/09/2020 i final el 11/11/2020.

Aquest curs conté els següents mòduls formatius:

  • Sistemes operatius i aplicacions informàtiques
  • Gestió de base de dades
  • Administració de sistemes gestors de base de dades
  • Pràctiques professionals

Contacte:
– 932 54 17 00
cifo_violeta.soc@gencat.cat
– Pl Comte de Sert, 25, Barcelona
Més informació