Facilitador/a – monitor/a

Enviar CV’s a paulinepourailly@thebeitproject.org fins el 11-12-2017

Facilitador/a a Barcelona-Sant Boi 2018

En el marc de la implantació del projecte « The Beit Project » l’associació del mateix nom busca facilitador/es per les activitats a Sant Boi entre el 26 de març i el 23 de febrer de 2018.

The Beit Project

El Beit Project és un projecte basat en el descobriment i la interpretació de l’espai urbà i de llocs patrimonials, bo i vinculant-los amb temàtiques socials contemporànies, com ara la diversitat i la convivència. Per una banda, el projecte Beit pretén contribuir a l’evolució de la mirada dels joves cap a la seva ciutat, els espais històrics i la història dels llocs; per l’altra, també pretén conscienciar-los sobre l’acceptació d’aquelles persones de cultura, de creença o de context socioeconòmic diferents, així com reforçar el seu sentiment de pertinença a la mateixa comunitat ciutadana. L’espai urbà i el patrimoni són utilitzats com a vehicles per una ciutadania oberta i inclusiva.

Des del seu llançament el 2011, s’ha realitzat a París, Barcelona, Roma, Brussel·les, Londres, Lodz, Berlín, Sofia, Marsella, Skopje i Tànger.

Per a més informació

Site web : www.thebeitproject.org

Facebook : www.facebook.com/The-Beit-Project-351285958259479/

Tasques

 • Orientar i facilitar els grups durant les sessions. Seran grups d’alumnes d’edats compreses entre els 11 i els 17 anys, d’uns 14-16 components. S’haurà d dirigir i dinamitzar l’activitat, gestionar el material, etc.
 • Treballar en col·laboració amb la coordinadora del projecte.
 • Donar suport als mestres durant el desenvolupament del projecte.
 • Facilitar el grups durant els tallers de muntatge vidéo després de les sessions.
 • Compartir la seva experiència en la presentació final dels treballs dels alumnes, el dia de la cloenda.

Abans de començar el projecte, s’haurà d’assistir a una formació de dos dies in situ, mes una preparació personal.

En acabar les sessions, s’haurà de col·laborar en la preparació i la logística de la cloenda final.

Requisits

 • Experiència en tasques pedagògiques i habilitat per treballar amb nois i noies de l’edat esmentada (11-17 anys).
 • Habilitat per treballar en ambients interculturals i amb diversitat.
 • Facilitat per generar i conduir debats, alhora que conduir-los cap als temes concrets que es volen treballar. Bones habilitats a nivell oral.
 • Saber transmetre la història de Sant Boi i la seva pluralitat actual de manera dinàmica i implicada.
 • Coneixements de la història local i capacitat d’assimilar-ne de nous.
 • Capacitat per improvisar i reaccionar amb rapidesa davant un imprevist.
 • Ser una persona curiosa, inquieta, oberta, molt dinàmica i amb sensibilitat social.
 • Es valoraran coneixements sobre arquitectura i urbanisme, així com d’història, sociologia, art, teatre, etc.

Perfils sol·licitats

 • Mestres, monitors/es o persones amb experiència amb joves.
 • Treballadors/es socials o persones amb experiència en àmbit sòcio-educatiu i sòcio- cultural.
 • Guies turístics/es.

Període

 • Formació: 5 i 6 de febrer de 2018
 • Sessions: entre el 26 de març i el 23 de febrer de 2018
 • Tallers de muntatge: fins al 15 de març de 2018
 • Cloenda: 24 d’abril a 18h00
 • Horaris: 8h00 – 18h00

Condicions Econòmiques

 • Remuneració: 160€/dia d’activitat + 200€ pels dos dies de formació
 • Amb factura.
 • El nombre de sessions dependrà de la disponibilitat i de l’agenda final del projecte.

Documentació requerida als candidats

 • CV Actualitzat.
 • Carta de motivació.

Enviar-ho a paulinepourailly@thebeitproject.org abans l’11 de Desembre.

Després d’una primera selecció, es convocarà a una entrevista.