Curs d’Acollida

En aquest curs treballarem el coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic. Està adreçat a persones nouvingudes, en situació irregular o en procés d’arrelament. Curs vinculat al Certificat d’Acollida

S’han de realitzar tres mòduls:

 • Mòdul A: Llengua catalana
 • Mòdul B: Drets i deures en matèria laboral
 • Mòdul C: Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic
 • Un cop finalitzat els mòduls s’entregarà un certificat hàbil per obtenir el certificat d’acollida

Horari i lloc de realització:

 • Dies: 3, 12, 16 i 19 de desembre
 • Horari: de 14.30 a 18.30
 • Lloc: Consolat d’Uruguai a Barcelona. Av. Diagonal, 453 bis, 4t pis

Per més informació i inscripcions:

Manipulació de Productes Fitosanitaris

Aquest curs és amb la modalitat presencial, amb una durada de 25h

Es realitzarà els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 15h a 20h

Del 26 de novembre al 3 de desembre

Continguts: 

 • Plagues de cultius
 • Productes fitosanitaris
 • Riscos i perillositat dels productes fitosanitaris
 • Identificació, emmagatzematge i manipulació
 • Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes
 • Aplicació de productes fitosanitaris
 • Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips
 • Normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals
 • Productes il·legals i riscos associats al seu ús

Inscripcions:

Projecte FIL

Persones destinatàries: Joves de Nou Barris majors de 16 anys en situació d’atur. No és imprescindible tenir DNI/NIE

Mitjançant diferents disciplines artesanal i teològiques, desenvoluparem les nostres habilitats i capacitats. 

 • Fabricació digital
 • Fusteria
 • Serigrafia i costura
 • Fotografia i vídeo
 • Acompanyament personalitzat

El curs es realitzarà de novembre 2019 al juny 2020

Inscripcions:
Dilluns i dijous de 11h a 13h
– A l’atenció de Julio o Antonela
C/ Robert Robert, davant del núm 12
93 276 17 66

Fleca i brioixeria

Aquesta formació té una durada de 450h del 27/11/2019 al 27/03/2020

Realitzaràs:

 • Aplicar la normativa de seguretat, higiene i protecció del medi ambient en la indústria fornera – 60h
 • Confeccionar i conduir les elaboracions complementàries, composició i envasament de productes de fleca i brioixeria – 150h
 • Pràctiques no laborals – 80h
 • Realitzar i dirigir les operacions d’elaboració de masses de fleca i brioixeria – 240h

Contacte:

Per més informació

Massatges estètics i tècniques sensorials associades

Aquesta formació té una durada de 450h del 18/11/2019 al 06/04/2020

Realitzaràs:

 • Associar tècniques sensorials a massatges amb fins estètics – 60h
 • Realitzar el diagnòstic estètic i dissenyar protocols integrant tècniques de massatges, drenatge i sensorials amb fins estètics – 90h
 • Realitzar el drenatge limfàtic manual i mecànic – 90h
 • Realitzar massatges manuals i mecànics – 120h
 • Realitzar tècniques de massatges per pressió – 90h

Contacte:

Per més informació

Socorrisme en espais aquàtics naturals

Aquesta formació té una durada de 340h del 11/11/2019 al 14/02/2019

Realitzaràs:

 • Assistir com a primer intervenint en cas d’accident o situació d’emergència – 40h
 • Executar tècniques específiques de natació amb eficàcia i seguretat – 120h
 • Pràctiques no laborals – 80h
 • Prevenir accidents o situacions d’emergència en espais aquàtics naturals – 60h
 • Rescatar persones en cas d’accident o situació d’emergència en espais aquàtics – 120h

Contacte:

Per més informació

Activitats Auxiliars de Magatzem

Aquesta formació té una durada de 170h. del 26/11/2019 al 31/01/2019

Realitzaràs:

 • Manipular càrregues amb carretons elevadors – 50h
 • Pràctiques no laborals de mosso/a de magatzem – 40h
 • Preparar comandes de forma eficaç i eficient – 40h
 • Realitzar les operacions de recepció, col·locació, manteniment i expedició de càrregues en el magatzem de forma integrada en l’equip – 80h

Contacte:

 • Fundación Laboral de la Construccion
 • ogarcia@fundacionlaboral.org
 • 93 221 33 53

Més informació aquí

Infermer/a

Tasques:

 • Preparar i administrar medicació segons prescripció
 • Control de tensió sanguinia, pols, temperatura, etc
 • Control d’històries clíniques
 • Control de seguiment de dietes
 • Control d’higiene dels usuaris
 • Realització de PIA’s
 • Seguiment a les famílies
 • Coordinació interdisciplinaries

Requisits:

 • Grau en infermeria
 • Català i Castellà
 • No és necessària experiència

Perfil:

 • Mitja jornada
 • 12.000 €/b anual

Inscriu-te aquí

Formador/a en Administració

Tasques:

 • Impartir formació
 • Complir amb el programa de pràctiques de l’especialitat
 • Fer el llistat necessari per a portar a terme les pràctiques amb l’alumnat
 • Fer l’avaluació de l’alumne i el grup 
 • Informar periòdicament al tutor sobre el desenvolupament del programa

Requisits:

 • Formació en administració
 • 1 any d’experiència com administrativa
 • Estar en possessió del CAP o poder acreditar 600h com a formadora
 • Nivell de C de Català
 • Coneixement d’informàtica a nivell usuària

Perfil:

 • Jornada intensiva
 • 18.000 €/b anuals

Inscriu-te aquí

 

Tècnic/a de captació de fons i relacions empresarials

Tasques:

 • Coordinar les línies de treball de l’àrea de captació de fons
 • Planificació de les tasques de prospecció empresarial
 • Recerca de noves empreses
 • Dissenyar i recollir informació en la recerca de noves empreses
 • Manteniment i ampliació de la cartera de clients

Requisits: 

 • Formació superior
 • Experiència en captació de fons
 • Català i castellà, alt
 • Anglès parlat i entès

Perfil:

 • Jornada completa
 • de 6 mesos a 1 any
 • 18.000 €/b anuals

Inscriu-te aquí