Programes de BCN Activa

Barcelona Activa Barcelona Activa Barcelona Activa Barcelona Activa Barcelona Activa

 Garantia d’èxit BCN
Si busques feina, tens entre 16 i 29 anys i estàs registrat a Garantia Juvenil, apunta't al programa Garantia d’Èxit BCN, on podràs fer un itinerari a la teva mida.

Garantia d'Èxit t'ofereix formació a mida, contacte amb empreses i l’oportunitat d’accedir a ofertes de feina, i experiències  professionals  en diferents professions i oficis.

Sempre tindràs l’acompanyament personalitzat d’un tutor/a que t’assessorarà i acompanyarà durant tot el procés de recerca de feina, orientant-te a aquelles accions que millor responguin als teus interessos!

Referent: Pere Girona  pere.girona@barcelonativa.cat  93 401 95 69

 

Casa d'oficis -Barris Digitals-
Formació especialitzada en Noves tecnologies

Per a persones joves aturades, inscrites a l'OTG d'entre 16 i 24 anys; amb un nivell formatiu de Graduat en ESO, Batxillerat, CFGM o equivalent.

Durada (1 any):  1er semestre:  Formació becada  // 2n semestre: Contracte laboral.

Referent: Elisabet Benedicto  elisabet.benedicto@barcelonactiva.cat  673 00 96 68