Programes de BCN Activa

Barcelona Activa Barcelona Activa Barcelona Activa Barcelona Activa Barcelona Activa
Casa d'oficis -Barris Digitals-
Formació especialitzada en Noves tecnologies

Per a persones joves aturades, inscrites a l'OTG d'entre 16 i 24 anys; amb un nivell formatiu de Graduat en ESO, Batxillerat, CFGM o equivalent.

Durada (1 any):  1er semestre:  Formació becada  // 2n semestre: Contracte laboral.

Referent: Elisabet Benedicto  elisabet.benedicto@barcelonactiva.cat  673 00 96 68