Informador/a Juvenil – Punt InfoJove Nou Barris

PIJ_Nou Barris1_color

Tasques:

 • Informar i orientar les joves en els diferents àmbits: treball, educació, habitatge, mobilitat internacional, salut, oci i cultura, etc.
 • Reunir-se i treballar conjuntament amb entitats i organismes del territori, tot generant sinergies que responguin a les necessitats i interessos del públic jove. 
 • Actualitzar i cercar informació dels diferents àmbits d’interès juvenil. 
 • Realitzar tallers i accions de dinamització de la informació per col·lectius de joves
 • Donar suport a l’organització d’activitats en els centres escolars on actua i promoure la participació de l’alumnat
 • Connectar i articular el treball en xarxa amb la resta d’agents de territori i de ciutat

Requisits:

 • Titulació de Tècnic/a en Animació Sociocultural o titulacions en l’àmbit de les ciències socials (Educació Social, pedagogia, psicologia, treball social, etc.)
 • Coneixements de les polítiques de joventut, especialment de la ciutat de Barcelona
 • Català nivell C i castellà
 • Domini de Microsoft Office, internet i xarxes socials
 • Capacitat d’acompanyar processos d’informació i orientació
 • Capacitat d’empatia i proximitat a adolescents i joves
 • Dinamisme, creativitat i iniciativa en la relació amb les joves
 • Es valorarà:
  • Conèixer el Districte de Nou Barris i haver treballat o fet voluntariat en alguna entitat o servei de la zona
  • Experiència contrastada de treball amb joves
  • Formació complementària / Títol de monitor/a en el lleure
  • Experiència associativa
  • Coneixements d’altres idiomes
  • Experiència en el treball amb perspectiva intercultural i interseccional
  • Capacitat de redacció i gestió de projectes
  • Coneixements d’eines d’edició d’imatge i vídeo
  • Coneixements de gestors de contingut web: WordPress / drupal
  • Estar donat/ada d’alta a la Garantia Juvenil

Perfil:

 • Jornada de 37.5h setmanals
 • Sou segons conveni del lleure
 • Categoria “Informador/a juvenil”
 • Incorporació immediata

Interessades i interessats enviar un correu electrònic amb el curriculum vitae i la carta de motivació a: oferteslaborals.siij@qsl.cat
Fins dilluns 6 de Setembre a les 10.00
Referència: “candidatura Informador/a PIJ Nou Barris”