Sessió Informativa d’Acollida per a persones immigrades – SOAPI

El SOAPI de Nou Barris organitza la sessió per a que les persones participants tinguin informació bàsica i necessària per a realitzar el seu projectes migratori amb autonomia. 

La sessió serà el 13/09/2021 a les 17.30 en català i castellà en format virtual

La sessió consta de:

  • Principals recursos i Serveis de Barcelona
  • Principals tràmits a l’arribada: Empadronament, Targeta sanitària, etc. 
  • Llei d’Acollida: Mòduls A+B+C
  • Recursos per a l’aprenentatge de llengües, laborals, altres
  • Llei d’estrangeria

Inscriu-te aquí

soapi1set