Mestre d’educació infantil per escola bressol

tea

Tasques:

 • Assegurar una atenció individualitzada a les famílies
 • Seguiment de l’acció educativa per tal d’analitzar l’aprenentatge
 • Elaboració del PEC, del PAC, del PCC, del RRI
 • Control d’entrades i sortides del centre de l’alumnat
 • Confeccionar un dossier individual 
 • Realitzar tasques educatives destinades a introduir valors culturals, desenvolupar actituds positives
 • Atendre l’horari d’acollida, de dinar i de descans

Requisits:

 • Grau en Educació Infantil o equivalent
 • Català i castellà

Perfil:

 • Jornada de 32 hores setmanals
 • Horari de matins i tardes depenen del dia de la setmana
 • 20.000€ b/a

Inscriu-te aquí