Docència de la formació professional per a l’ocupació

professor

Aquesta formació correspon a un Certificat de Professionalitat. Amb una durada de 340 hores. Amb inici el 04/10/2021 i final el 02/03/2022. Modalitat presencial. 

El curs inclou:

  • Avaluació del procés d’ensenyament – aprenentatge – 60h
  • Orientació laboral i promoció de la qualitat – 30h
  • Impartició i tutorització d’accions formatives – 100h
  • Programació didàctica d’accions formatives – 60h
  • Selecció, elaboració, adaptació i utilització de recursos – 90h
  • Pràctiques professionals – 40h

Contacte:
– CIFOLa Violeta
– 932 54 17 00
cifo_violeta.soc@gencat.cat

Més informació