Auxiliar muntatge i manteniment d’equips informàtics

ordinadorcasa

Aquesta formació correspon a un Programa de Formació i Inserció – PFI. Amb una durada de 1.000 hores

El curs inclou:

  • Muntatge i manteniment de sistemes i components i informàtics
  • Operacions auxiliars per a la configuració i explotació
  • Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades
  • Prevenció de riscos laborals
  • Projecte integrat
  • Formació en centres de treball
  • Mòduls de formació general

Requisits de participació:
– Edat entre 16 i 21 anys
– Sense graduat en ESO

Contacte:
info@19formacion.com
– 934 18 20 30 / 934 17 37 63
www.19formacion.com