Monitor/a de suport Educatiu a Estudiants de Batxillerat

professor

Tasques:

 • Suport a l’estudi
  • Donar suport a les tasques acadèmiques
  • Dotar d’eines per millorar les tècniques d’estudi i fomentar els bons hàbits d’estudi
  • Potenciar l’autogestió del temps i l’organització de les seves responsabilitats
 • Acompanyament transversal i holístic de les joves
  • Oferir un espai segur i còmode on desenvolupar les tasques acadèmiques
  • Acompanyament emocional de les joves en el seu procés de construcció d’identitat
  • Suport i acompanyament en la seva etapa acadèmica
 • Participació comunitària i associacionisme
  • Promoure la seva participació comunitària en la dinamització cultural del Casal
  • Fomentar els processos d’autogestió i associacionisme al territori
  • Potenciar la seva vinculació als grups i col·lectius de joves del Casal i territori

 

 • Referent Grup Humanístic –Social
  • Suport en les matèries troncals i comunes del curs
  • Suport en les matèries específiques de l’itinerari
  • Atenció directa amb sis joves de 3h setmanals
  • Treball intern i coordinacions 3h setmanals
 • Referent Grup Científic – Tecnològic
  • Suport en les matèries troncals i comunes del curs
  • Suport en les matèries específiques de l’itinerari
  • Atenció directa amb sis joves de 3h setmanals
  • Treball intern i coordinacions 3h setmanals
 • Referent Grups humanístic – Social i Científic – Tecnològic
  • Suport en les matèries troncals i comunes del curs
  • Suport en les matèries específiques dels dos itineraris
  • Atenció directa amb sis joves de 6h setmanals
  • Treball intern i coordinacions 6h setmanals

Requisits:

 • Formació mínima universitària
 • Competències curriculars en estudis de batxillerat i superior
 • Nivell alt de català i castellà, escrit i parlat
 • Coneixements informàtics a nivell d’usuària
 • Experiència professional en l’àmbit de l’educació en el lleure
 • Organització, planificació i execució de les sessions
 • Capacitat d’optimització dels recursos d’una manera eficaç i eficient
 • Coordinació amb l’equip de treball i altres agents educatius externs
 • Capacitat d’improvisació i resolució d’imprevistos
 • Autonomia i capacitat a l’hora de dur a terme les activitats amb el grup de joves
 • Iniciativa per prendre decisions i plantejar noves perspectives o idees

Perfil:

 • Generals
  • Incorporació immediata
  • Contracte fins el 30 de juny del 2022
  • Horari de 2 tardes a la setmana
  • Sou brut mensual, segons conveni del lleure
 • Referent Grup Humanístic – Social
  • Jornada de 6h setmanals
  • Dilluns i dimecres de 16:30 a 19:30h
 • Referent Grup Científic – Tecnològic
  • Jornada de 6h Setmanals
  • Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:30h
 • Referent ambdós Grups (Humanístic – Social i Científic – Tecnològic
  • Jornada laboral de 12h setmanals
  • Dilluns i dimecres de 16:30 a 21:30h + 2h setmanals a convenir
 • Entitat Casal de Barri “La Cosa Nostra”

Enviar Currículum Vitae per correu electrònic a lcn_canpeqguera@gmail.com

Més informació:
– 934 20 18 43
– C/ Beret, 83
– C/ Biure, 1